Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden:

  • Elke link die naar de website van De Peuter nv wordt gelegd, moet direct naar de homepage verwijzen.
  • De Peuter nv draagt geen verantwoordelijkheid voor de gegevens op websites die naar De Peuter nv verwijzen.
  • De Peuter nv draagt evenmin verantwoordelijkheid voor de gegevens op andere websites waarnaar het, bij wijze van een link, verwijst.
  • Bij de verwerking van persoonsgegevens die ons door (potentiële) klanten en relaties verstrekt worden, verbindt De Peuter nv zich ertoe de wet van 8 december 1992 en aanverwante wetgeving te respecteren.
  • De volledige inhoud van deze website, onder welke vorm ook (teksten, foto’s, grafische elementen, animaties…) alsmede de naam en logo van De Peuter nv, zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Geen enkel element van de inhoud mag overgenomen worden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Peuter nv.
  • De volledige inhoud van de website: © De Peuter nv.
2007 © de peuter nv  |  disclaimer  |homeprintcontact